عادت كن حتی با كمترین حقوق هم كمی پس انداز كنی، در این صورت همیشهاز نظر مالی موفق خواهی بود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • تیك چیست؟  

    تیك چیست؟

    تیك ها حركات غیرطبیعی، ناگهانی، سریع و تكرار شونده ای هستند كه ممكن است افراد در مرحله ای از زندگی خود به آنها دچار شوند. تیك به فرم های گوناگون مانند پلك زدن پیاپی، صاف كردن گلو، تولید صدایی خاص، شكلك درآوردن، بالا انداختن شانه ها، فین فین كردن و سرفه كردن دیده می...

    291
دی ان ان