وقتی به كسی می گویی دوستت دارم این را در عمل نشان بده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • تیك چیست؟  

    تیك چیست؟

    تیك ها حركات غیرطبیعی، ناگهانی، سریع و تكرار شونده ای هستند كه ممكن است افراد در مرحله ای از زندگی خود به آنها دچار شوند. تیك به فرم های گوناگون مانند پلك زدن پیاپی، صاف كردن گلو، تولید صدایی خاص، شكلك درآوردن، بالا انداختن شانه ها، فین فین كردن و سرفه كردن دیده می...

    202
دی ان ان