سخنی از بزرگان...

  • پادزهر سیانور را بشناسیم!  

    پادزهر سیانور را بشناسیم!

    پتاسیم سیانید یا سیانور که امروزه به عنوان قوی ترین سم دنیا شناخته می‌شود مقدار کم آن باعث مرگ می‌شود. ابتدا فرد مسموم شده سپس طی 15 الی 20 دقیقه بعد از دنیا می‌رود. امروزه پادزهر این سم قوی پیدا شده است. سدیم نیتریت NaNO2 که خودش نوعی سم قوی...

    8493  

انتخابگر پوسته