سعی كن بهترین معلم فرزندانت باشی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  •   مجله علمی رایشمند

    راكتورهای آب تحت فشار

    رآکتورهای آب تحت فشار ( PWR ) اکنون 64% قدرت کل رآکتورهای مختلف را در نیروگاه های هسته ای جهان تشکیل می دهند. پیش بینی برای چند سال آتیه نشان می دهد که این سهم رو به افزایش است ؛ بدین ترتیب که این راکتور که ابتدا در دهه 50 به عنوان منبع نیرو در زیر دریائی به کار...

    450
دی ان ان