همیشه از هر عكس دو تا چاپ كن و عكس های اضافی را برای كسانی كه در آنها هستند بفرست . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

شیوه برخورد با افراد اعصاب خورد کن!

SuperUser Account
/ دسته ها: مشاوره تحصیلی

ما همواره با افرادي در زندگي مواجه مي باشيم كـه درك كردن و مصاحبت با آن ها تا حدودي دشوار است. ايـن گـونـه افراد كه از ديد ما ممکن است غیرعادی به نظر آیند، در همه جا وجود دارند و ما مجبوریم که به نوعی با آن ها کناب بیاییم.

در زير به برخي از خصوصيات اين افراد اشاره ميكنيم: 

1- آدم فضول: به زندگي همه سرك مي كشد - مانند يك نـگهـبـان سمج در امور ديگران مداخله مي كند - شایعه پراکنی می کند

2- هميشه مخالفت كننده: سـلـطه جـو - پرخاشگر - قلدر -  با همه چـيـز در ضـديـت مي باشد.

3- مردد: عـدم صـراحـت - تـصـمـيـم گـيري را به تعويق مي اندازد - مـسـايـل را نـاديـده مي گيرد.

4- هميشه شاكي: مدام شكوه و گلايه كرده اما هيچ كار مثبتي انجام نمي دهد.

5- بدبين: منفي باف - منتقد - هميشه مي گويد:اين كار عملي نيست.

6- تـنبل: تـرسو است و از ريسك كردن واهمه دارد - بـي روح وخسته كننده اسـت - در برابر تغيير و تحول مقاومت مي كند.

7- عقل كل: مصمم و رقابت جو - تحميل كننده و از خود راضي - ديگران را احمق فرض ميكند.

8- تظاهر به خوبي: نـيـاز مـبرمي به توجه و مورد پذيرش قرار گرفـتـن از سوي ديگران دارد - در تنهايي فرد كاملا متفاوتي است - مقابل ديگران تظاهر به نجابت مي كند.

9- فضايي: در دنياي خودش زندگي مي كند - به مـحرك هـاي مـعمولي واكنش نشان نميدهد -متفاوت با ديگران - نا اميد كننده.

10- انفجاري: غير قابل پيشبيني - فرياد مي كشد و ديگران را مرعوب كرده و ايجاد تنش ميكند - بي احساس - عصبي و بدون كنترل.

11- سوء استفاده گر: ديگران را براي رسيدن به اهدافش فريب ميدهد - از مسئوليت طفره ميرود - با القاء احساس گناه، ديگران را متقاعد مي سازد.

12- زياد گريه كن: تـمايـل بـه گـريه و اخم - با بدخلقي، دمدمي مزاجي و بـر انگيختن احساس ترحم ديگران را كنترل مي كند - يا با سكـوت طـولاني مـدت بـه مـقـصـود خـود مي رسد - بي مسئوليت و زودرنج مي باشد - مانند كودكان رفتار مي كند. 

13- قرباني شده: منفي ترين نگرش را به زندگي دارد - تمايل به دامن زدن به زيان ها، بلاها و مشكلاتش دارد - احساسات منفي بسيار را به دوش مي كشد. 

14- طعنه زن: هـميشه ديگران را تمـسخر كـرده و با سـخـنان نـيـشدار و طـعـنـه آمـيـز ديگران را تحقير مي كند. 

اكنون براي مقابله با افراد مذكور از راهكارهاي ذيل بهره ببريد: 

روشهاي برخورد با افراد مخل اعصاب

1- اعتماد به نفس خود را از دست ندهيد. 

2- به خاطر داشته باشيد كه واكنش شديد تنها كارها را بغرنج تر و وخيم تر مي كند. 

3- انتظارات واقع بينانه داشته باشيد. كاري از فرد نخواهيد كه قادر به انجامش نباشد. 

4- از تغییر دادن فرد خودداري ورزيد. بپذيريد كه قادر به تغيير دادن وي نمي بـاشـيـد امـا مي توانيد واكنش خود را نسبت به رفتار وي تغيير دهيد. 

5- اجـازه نـدهيـد شـما را بـازي دهـد. مـمـكن است با بـرانـگيـخـتـن احـساس گـنـاه و يا مسئوليت از شما سوء استفاده كند. از بازي هاي احساسي وي بر حذر باشيد. 

6- خود را برده او نكنيد. با خود صادق باشید و بیاموزید که چگونه "نه" بگویید.

7- روحـيـه و رويـه منـاسب خـود را حـفظ كنيد. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـريـن كـارهـا مي باشد. اجازه ندهيد خشم، نفرت و تلخكامي ريشه بدوانند.

8- بي درنگ با فرد مقابله كنيد. با به تعويق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخيم تر مي گردانيد. 

9- رحم و شفقت جوانمردانه اي را از خود نشان دهيد. اما براي مقابله با ديگران بايد به نكات زير نيز توجه كافي مبذول داريد: 

1- مقابله شما در خلوت و خصوصي باشد نه در انظار عمومي. 

2- به محض برخورد نامناسب با فرد مقابله كنيد. مقابله را به تاخير نيندازيد. 

3- تنها در مورد يك موضوع در آن واحد بحث و گفتگو كنيد. 

4- هنگامي كه نظر خود را بيان كرديد ديگر آن را مرتبا تكرار نكنيد.

5- تنها به رفتار فرد اشاره كنيد نه خود فرد. 

6- از طعنه زدن بپرهيزيد. 

7- از بكارگيري واژه هاي"هميشه" و "هيچ وقت" بپرهيزيد. 

8- انتقاد خود را در قالب پيشنهاد و يا پرسش مطرح سازيد. 

9- از آنكه با فرد مقابله كرده ايد پوزش نخواهيد. 

10- تعريف و تمجيد را فراموش نكنيد.

Print
908 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان