سخنی از بزرگان...

خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما

خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما

modular elliptic curves and Fermat's last theorem

متن کامل مقاله حل آخرین معادله فرما توسط خم های بیضوی

متن خبر و معرفی اندرو جان وایلز، کسی که این معما را پس از سال ها حل کرد


فهرست محتوا

 • chapter1: 
  • Deformations of Galois representations
  • Some computations of cohomology groups 
  • Some results on subgroups of GL2(k)
 • Chapter2: 
  • The Gorenstein property
  • Congruences between Hecke rings
  • The main conjectures
 • Chapter3:
  • Estimates for the selmer group
 • Chapter4: 
  • The ordinary CM case
  • Calculation of η
 • Chapter5:
  • Application to elliptic curves
 • Appendix
 • Refrences
چاپ
4332 رتبه بندی این مطلب:
4.0
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعدوستداران ریاضی
گرایشبدون گرایش
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهAndrew Wiles
سال انتشار1995
صفحه109
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=33&artmid=400&articleid=639&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 • wiles(.pdf, 702 B) - 157 دانلود

 

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x