سخنی از بزرگان...

cleaning supplies : وسایل نظافت

cleaning supplies : وسایل نظافت
مدیر ارشد رایشمند

dustpan = خاک انداز 

cleanser =مایع پاک کننده 

cleanser =مایع پاک کننده 

scrub brush = برس زمین شور

dish washing liquid =مایع ظرف شویی 

dish towel = دستمال ظرف خشک کن

disinfectant wipes =دستمال ضد عفونی 

trash bags =کیسه های زباله
rags = کهنه (گردگیری)

vacuum cleaner = جاروبرقی
... 
vacuum cleaner attachments = وسایل ضمیمه جاروبرقی

vacuum cleaner bag =کیسه جارو برقی 

stepladder = نردبان

glass cleaner = مایع شیشه پاک کن

squeegee = شیشه پاک کن

broom = جارو دسته بلند

چاپ
1643 رتبه بندی این مطلب:
3.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x