خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بیاموزند، تا آنكه از دانایان عهد گرفت كه آموزش دهند امام علی (ع)

cleaning supplies : وسایل نظافت

cleaning supplies : وسایل نظافت
SuperUser Account

dustpan = خاک انداز 

cleanser =مایع پاک کننده 

cleanser =مایع پاک کننده 

scrub brush = برس زمین شور

dish washing liquid =مایع ظرف شویی 

dish towel = دستمال ظرف خشک کن

disinfectant wipes =دستمال ضد عفونی 

trash bags =کیسه های زباله
rags = کهنه (گردگیری)

vacuum cleaner = جاروبرقی
... 
vacuum cleaner attachments = وسایل ضمیمه جاروبرقی

vacuum cleaner bag =کیسه جارو برقی 

stepladder = نردبان

glass cleaner = مایع شیشه پاک کن

squeegee = شیشه پاک کن

broom = جارو دسته بلند

Print
135 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان