هنگام ماهیگیری یا پیاده روی دو نوار لاستیكی ضخیم به دور كیف پولت ببند تا از افتادن آن جلوگیری  شود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان