از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطفه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیان همین است اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان