در همان نگاه اول به نیروی عشق ایمان بیاور. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان