هنگام سوار شدن به اتوبوس به راننده سلام كن و موقع پیاده شدن از او تشكر كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان