وقتی به مهمانی شام می روی برای میزبان هدیه ای ببر، كتاب هدیه خوبی است. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان