در بخشیدن خطای دیگران پیشقدم باش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان