قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) امام علی (ع)

  •   مجله علمی رایشمند

    جلسه اول جبر سه

    این سری های آموزشی طبق کتاب گامهایی در جبر جابجایی رودنی شارپ قرار داده می شود. که به عنوان جبر 3 در اکثر دانشگاه های کشور تدریس می گردد.

    5215
دی ان ان