سخنی از بزرگان...

گیاهان گلدار چه ویژگی هایی دارند

گیاهان گلدار چه ویژگی هایی دارند
مدیر ارشد رایشمند

گیاهان موجودات زنده یوکاریوتی هستند که مشخصه آنها تأمین غذا برای خودشان است. برای تأمین غذا مستقل عمل می کنند و به سایر موجودات نیز غذا می رسانند. گیاهان برای سایر موجودات زنده غذا، اکسیژن، دارو، سرپناه و پوشاک تولید می کنند.
گیاهان بسیار متنوع اند و شامل خزه ها، سرخس ها، درختان، بوته ها و علف ها می باشند. گیاهان را می توان به چند طریق گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از: گلدار و بی گل، دانه دار و بدون دانه، آونددار و غیرآوندی.
در این مطلب به بیان ویژگی های گیاهان گلدار می پردازیم.
قسمت های گیاه گلدار
گیاه گلدار با دوسیستم اصلی مشخص می شوند که این دو سیستم عبارتند از سیستم ریشه و سیستم شلیک.
این دو سیستم از طریق بافت های آوندی به هم متصل می شوند. سیستم ریشه (root system) به گیاه کمک می کند تا از خاک آب و مواد غذایی را جذب کند. سیستم شلیک (shoot system) برای تولید مثل و تولید مواد غذایی از طریق فتوسنتز فعالیت می کند.
سیستم ریشه
ریشه یک گیاه گلدار بسیار مهم است. گیاه را در زمین نگه می دارد و برای جذب آب و مواد غذایی ضروری است. همچنین بعضی از ریشه ها مواد غذایی را ذخیره می کنند. ریشه در زیر زمین گسترش یافته است و در بعضی از گیاهان بالاتر از زمین است.
سیستم شلیک
ساقه و برگ وگل سیستم شلیک را تشکیل می دهد. با این سیستم مواد مغذی و آب در تمام گیاه گردش می کند. در سراسر گیاه بافتی لوله مانند به نام آوند چوبی و آوند آبکش وجود دارد. این بافت آب و مواد مغذی را به تمام گیاه حمل می کند. برگ ها مکان تولید مواد غذایی برای گیاه هستند. از این مکان گیاه نور و دی اکسید کربن را جذب می کند و اکسیژن را منتشر می کند.
برگ ها اشکال مختلفی دارند. همه آنها از یک صفحه، رگ و دمبرگ تشکیل شده اند. صفحه یا تیغه بخش مسطح برگ است. رگ در سراسر صفحه گسترش یافته و یک سیستم نقل و انتقال برای مواد مغذی است. دمبرگ یک ساقه کوتاه است که به برگ متصل است.
جزء دیگر سیستم شلیک، گل است. گل برای ایجاد دانه و تولیدمثل الزامی است. در گل ها 4 بخش اصلی وجود دارد که عبارتند از کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و برچه. پرچم بخش نر گیاه و برچه بخش ماده را تشکیل می دهد. گرده در پرچم تولید می شود و تخمدان در برچه. گرده به وسیله فرایند گرده افشانی از پرچم به برچه می رسد. هنگامی که تخمک در تخمدان بارور شد دانه تشکیل می شود. تخمدان که هسته را احاطه کرده به میوه تبدیل می شود. گل هایی که هم پرچم و هم برچه را دارند گل کامل نامیده می شوند.
 به طور خلاصه گیاهان گلدار دارای گل و میوه هستند. دارای دو سیستم ریشه و ساقه اند که این دو سیستم با همکاری هم باعث حیات گیاه می شوند.

چاپ
1879 رتبه بندی این مطلب:
4.4

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x