سعی كن خانه و محل كارت سالم و بدون دود سیگار باشد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

کاربرد گذشته ساده در زبان انگلیسی

SuperUser Account

گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد:

1- برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده است:

    We met last week.

    He left yesterday.

2- برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند:

    I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...

3- برای بيان عادت يا شرايطی در گذشته:

    When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

    Every day he walked in the jungle to....

نکاتی در مورد هجی (verb + ed)

1- هنگاميکه فعلی به e ختم می‌شود، فقط d اضافه می‌کنيم:

loved, hated, used

2- افعال يک هجايی (يک بخشی) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

stopped, planned, robbed

ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

looked, cooked, seated

اگر حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد نيز تکرار نمی‌شود:

played, rowed, showed

Print
563 رتبه بندی این مطلب:
5/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان