ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. امام علی (ع)

چند لغت انگلیسی همراه با معنی

SuperUser Account

Optimistic خوشبین 

Pessimistic بدبین

Lazy تنبل 

Energetic فعال 

Stingy خسیس 

Generous بخشنده 

Telltale دهن لق

Lively شاد 

Miserable غمگین 

Strong قوی 

Weak ضعیف

Bright باهوش

Naive ساده لوح

Warm & friendly گرم و صمیمی

Cold & unfriendly سرد و خشک رفتار

Thick خنگ

Clever باهوش

Shy کم رو 

Cheeky پر رو

Coward بزدل

Courageous شجاع

Punctual خوش قول 

Silly احمق 

Nosey فضول 

Emotional احساسی

Gossip شایعه درست کن، خبرچین

Liar دروغگو 

Modest فروتن

Honest صادق

Moody عبوس و دمدمی

Picky وسواسی ایرادگیر

Sociable اجتماعی

 Stubborn کله شق

Cautious محتاط

Thoughtful باملاحظه

Loyal وفادار

Absent-minded فراموشکار

Bookworm خوره کتاب

Aggressive پرخاشگر

Print
1603 رتبه بندی این مطلب:
5/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان