در اختلاف نظرهایی كه پیش می آید منصفانه وارد جر و بحث شو و فراموش نكن كه نباید به طرفین توهین كنی . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

چرا برخی از خاطرات را تمام عمر به یاد می آوریم؟

چرا برخی از خاطرات را تمام عمر به یاد می آوریم؟
SuperUser Account

ما روزانه چیزهایی را تجربه می کنیم كه با هم بسیار متفاوتند و طبیعی است که آن چه را كه دوست داریم یا ارزشمندتر می دانیم بعداً بهتر می توانیم به یاد آوریم.
به این ترتیب برخی از خاطرات در تمام عمر هم به یادمان می مانند درحالی كه بقیه به سرعت فراموش می شوند. دلیل این وضعیت آن است كه خاطره ها در طول مدت خواب برایمان تكرار می شوند و همین آنها را تثبیت می كند و بر آن چه بعدها به یاد می آوریم اثر می گذارد.
وقتی خاطره ای برایمان ارزش بالایی داشته باشد (به عنوان مثال با مبلغ كلانی پول در ارتباط باشد)، بیشتر احتمال دارد كه درطول مدت خواب تكرار و سپس تثبیت شود و بعداً هم به یاد آورده شود.
روشی هم برای فعال سازی مجدد خاطرات با ارزش پایین پیدا شده است به طوری که آنها هم بعدها به یاد آورده شوند. دانشمندان می گویند تولید صداهایی نظیر سوت یك كتری درحال جوش در طول مدتی كه فرد خواب است او را به یاد خاطرات كم ارزش تر می اندازد. بنابراین می توانیم با این قبیل صداها افراد را تحریك كنیم تا خاطرات كم ارزش تر را بهتر ذخیره كنند.

Print
224 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان