ستودن بیش از آن چه كه سزاوار است نوعی چاپلوسی، و كمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. امام علی (ع)

نظم

نظم

نظم و انضباط اساس تمدن و عاملي است كه سبب مي شود زندگي بهتر و با سرعت بيشتر به جريان بيفتد. براي همين است كه در كتاب "برندگان و بازندگان" آمده:"برنده بيش از بازنده كار انجام مي دهد و در انتها باز هم وقت دارد. بازنده هميشه آن قدر گرفتار است كه حتي نمي تواند به كارهاي ضروري بپردازد".

ميز و دفتر كار افراد موفق هميشه مرتب است. نويسنده هاي موفق در وقت معيني شروع به نوشتن مي كنند، در جاي مشخص و مرتبي مي نشينند و در تعداد ساعت هاي معيني مي نويسند.
در شركت هاي موفق، تجهيزات و وسايل، تميزند. اشيا در جاي معين و مناسب قرار دارند و كاركنان از سر كارشان غيبت نمي كنند. در چنين شركت هايي حوادث كاري كمتري رخ مي دهد.
تيم هاي ورزشي موفق تيم هايي هستند كه نكات انضباطي را به خوبي رعايت مي كنند و به شكل منظم سر تمرينات حاضر مي شوند.
در خانه اي كه نظم و ترتيب حاكم است هيچ كس دنبال وسايلش نمي گردد. چون همه چيز سر جاي خودش قرار دارد. به اين ترتيب در وقت همه صرفه جويي مي شود.
مؤسسه اقتصادي موفق، دفاتر مالي مرتب و منظمي دارد و در هنگام هزينه كردن، انضباط را رعايت مي كند.
به طور كلي هر چه مردم يك كشور منظم تر باشند، فرهنگ، اقتصاد و جامعه پيشرفته تري دارند و در آنها حقوق شهروندي بهتر رعايت مي شود. حتي كشورهاي در حال توسعه اي كه خود را به رعايت نظم و انضباط ملزم كنند، پس از مدتي مي توانند عقب ماندگي هايشان را جبران كنند. چنين اتفاقي در برخي از كشورهاي آسيايي رخ داده است اما اين اتفاق در بسياري از كشورها رخ نمي دهد. بنابراين آنها با انبوهي از ثروت و منابع طبيعي كشورهايي عقب مانده اند.
هر جا نظمي دارد
همه كم و بيش مي دانند كه نظم و انضباط لازم است. براي همين همه كشورها قانون دارند. در همه كشورها مردم از ساعت معيني شروع به كار مي كنند و در ساعت معيني كارشان را به پايان مي برند. وسايل حمل و نقل نظير هواپيما، قطار و كشتي در ساعت معيني حركت مي كنند. اشيا در انبارها چيده مي شوند، وسايل در قفسه ها گذاشته مي شوند و ... . با ورود رايانه به زندگي انسان ها، نظم و انضباط اهميت به مراتب بيشتري پيدا كرده است. در اين شرايط موفقيت، از آن جامعه اي است كه بيش از ديگران به نظم و انضباط اهميت مي دهد.
در جوامع منظم و منضبط هر چيزي سر جاي خودش قرار دارد. به طوري كه هر كسي مي داند جاي هر چيزي و هر كاري كجاست و هر كاري در وقت و زمان معيني انجام مي شود. به همين خاطر در زمان صرفه جويي مي شود و بهره وري افراد بالامي رود.
انضباط پيش شرط پيشرفت
خيلي ها نظم را محدود کردن آزادي مي دانند. در حالي كه تجربه كشورها و حتي شركت هاي موفق نشان داده رعايت نظم، احترام بيشتر به حقوق شهروندي را به دنبال دارد. در شركت هايي كه نظم و انضباط در آنها حاكم است، افراد بهره وري و حقوق بيشتري دارند و به نظرات آنها اهميت زيادي داده مي شود.
سينا اميري كارشناس مديريت مي گويد:"ما در بسياري از شركت ها و مراكز توليدي خودمان شاهديم كه دستگاه ها بسيار كثيف است، دستگاه ها دچار مشكلات جدي شده چون منظم و مرتب نگهداري نشده اند و اشكالات كوچك آنها از همان ابتدا و به تدريج برطرف نشده است. در حالي كه همه موظفند نسبت به بازبيني ماشين هاي كارخانه دقيق باشند. تجربه كشورهاي صنعتي نشان داده وقتي كاركنان به اين امور دقيق مي شوند، علاوه بر اين كه استهلاك دستگاه ها را كاهش مي دهند، بازدهي شان بالامي رود، كارهايشان را بهتر انجام مي دهند و حتي اهميت بيشتري به همكارانشان مي دهند.
همچنين وقتي هر چيزي براساس كاركردش در جاي خودش قرار بگيرد، محل كار هميشه منظم و مرتب و ايمن است. چون احتمال سقوط اشيا يا آتش سوزي، بريدگي ها در اثر از بين رفتن و تيز شدن اشيا و غيره از بين مي رود. همين طور نظم و ترتيب موجب مي شود افراد از وسايل ايمني استفاده كنند و از آسيب ديدگي پيشگيري كنند. همه اين موارد هم عين حقوق شهروندي است. واقعيت اين است كه ما هنگامي كه شركت هايمان را مورد بررسي قرار مي دهيم، متوجه مي شويم مشكلاتي كه حاد و پيچيده شده اند، علل ساده اي داشته اند و از بي نظمي سرچشمه گرفته اند. يعني اگر به موقع مورد توجه قرار مي گرفتند به سرعت حل مي شدند. درحالي كه بي توجهي و بي نظمي سبب شده به مشكلات بزرگي تبديل شوند كه حل آنها زمان زيادي مي طلبد و همين بهره وري را به ميزان زيادي پایين آورده است".
افراد بي نظم مانع پيشرفت مراكز و مؤسسات و در نهايت جامعه خواهند شد. سهل انگاري اين افراد باعث هرج و مرج مي شود و قوانين زيرپا گذاشته مي شود. در اين شرايط هيچ چيز در جاي خودش قرار نمي گيرد.
نظم و انضباط آموختني است
انضباط امري آموختني است و به آموزش نياز دارد. واقعيت اين است كه آموزش نظم و انضباط هم امر پيچيده اي است.
غالباً ژاپني ها به خاطر نظم و انضباط شان مورد تحسين قرار مي گيرند. آنها آموزش نظم و انضباط را از كودكي آغاز مي كنند. والدين به كودكان مي آموزند كه كفش هاي خود را به شكل منظم و مرتب جلوي در قرار دهند و كفش هاي ميهمانان را هم جفت كنند. اگر به خاطر داشته باشيم، در گذشته والدين ايراني هم كودكان را وامي داشتند كفش هاي ميهمانان را جفت كنند. همچنين ژاپني ها از همان بدو ورود به محل كار ياد مي گيرند كه ابزارها را تميز نگه دارند، آنها را بازبيني كنند و هميشه سرجاي خود قرار دهند. اين نظم از اتلاف وقت و منابع جلوگيري مي كند.
اگر انسان اصل را بر رعايت نظم و انضباط قرار نمي داد، هيچ پيشرفت و توسعه اي در كار نبود و نمي شد از تمدن بشري سخن گفت. به خاطر همين است هر جامعه اي كه بيشتر به رعايت نظم اهميت مي دهد، از هر نظر خود را از جوامع ديگر جلوتر مي كشد. به عبارتي جامعه پيشرفته جامعه بي نظم و ترتيب نيست.

Print
137 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان