سخنی از بزرگان...

موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)

موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)
مدیر ارشد رایشمند

 

 

در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار می‌گیرد :
۱ . وقتی‌ که قبلاً به چیزی‌ اشاره کرده باشیم :

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue
پرنده عجیبی‌ در باغ وحش دیدیم. آن پرنده آبی‌ بود!

.

۲ . وقتی‌ كه هم گوینده و هم شنونده می‌دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی‌ اگر قبلاً به آن اشاره‌ای‌ نشده باشد :

‘Where’s the dog? ‘It’s in the garden’
سگ (یا سگه) کجاست؟ در باغچه است .

.

۳ . وقتی‌ که به چیزهایی‌ اشاره می‌کنیم که می‌دانیم تنها یکی‌ از آن وجود دارد :

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

.

۴ .  قبل از اسمی‌ که به واسطه کلماتی‌ که بعد از آن می‌آیند شناخته می‌شود :

The hotel where I stayed was excellent
هتلی‌ که در آن اقامت داشتم عالی‌ بود .

The man sitting over there is my husband
مردی‌ که آنجا نشسته است شوهر من است .

The car that I bought last week has broken down
ماشینی‌ که هفته قبل خریدم خراب شده است .

.

۵ . قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی‌، only و same :

the highest mountain, the first time, the last chapter, the same color
the only child

.

۶ .  همراه با صفات برای‌ اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم :

the young (جوانان) the old (پیران) the poor (فقرا) the unemployed (بیکاران)
the English (انگلیسی ها) the Japanese (ژاپنی ها)

 

۷.  به همراه برخی‌ از اسامی‌ جغرافیایی‌ مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزایرها، دریاها، اوقیانوسها، رودخانه‌ها و … :

  رشته کوههای‌ آند         the Andes

 

 

  اقیانوس هند         the Indian Ocean

 

 

 

  خلیج فارس           the Persian Gulf

 

 

  جزایر قناری          the Canary Islands       


  دریای سرخ        the Red Sea

  کانال سوئز             the Suez Canal

  رودخانه تایمز          the (River) Thames

  صحرای آفریقا           the Sahara (Desert)

            

حذف حرف تعریف معین (the)
در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار نمی‌گیرد :
۱ . به همراه اسم افراد :

Ann, James, Brian Jackson

ولی‌ آنجا که اسامی‌ افراد بصورت جمع می‌آید از the استفاده می‌کنیم :

the Johnson’s خانواده جانسون , the Smiths خانواده اسمیت

۲ .  قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی‌ که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال :

Asia, Africa, Europe, North America

قاره‌ها

Brazil, Japan, Pakistan

کشورها

Sicily, Bermuda, Kish

جزیره‌ها
(و نه مجمع‌الجزایرها)

London, Tehran, Cairo

شهرها

Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوهها
(و نه رشته‌کوهها)

تنها در مورد اسم کشورهایی‌ که مفرد باشند the حذف می‌شود. پیش از اسم کشورهایی‌ که حالت جمع دارند از the استفاده می‌کنیم :

the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنین اگر بخواهیم در اسامی‌ کشورها از کلماتی‌ از قبیل Republic، Kingdom و غیره استفاده کنیم بازهم باید the را بکار ببریم :

the Czech Republic, the United Kingdom

۳ . به همراه اسم زبانها :

Farsi, English, French, Arabic


۴ .  به همراه اسم وعده‌های‌ غذایی‌ مانند صبحانه و … :

breakfast, dinner, lunch

 

۵ . در مورد جاهایی‌ مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و … اگر منظور ما کلی باشد، در اینصورت از the استفاده نمی‌شود :

I go to school by bus 
من با اتوبوس به مدرسه می‌روم. («مدرسه» به طور کلی و نه یک مدرسه خاص)

 

چاپ
1962 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x