ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. امام علی (ع)

منطقه هنر 798 چیست؟

منطقه هنر 798 چیست؟
SuperUser Account

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)  که به نام منطقه هنر 798 نیز شناخته می شود، جامعه ای هنری است که در یک منطقه قدیمی صنعتی در شمال شرق پکن پایه گذاری شده است.
این اجتماع هنری در اوایل دهه 2000 میلادی و زمانی شکل گرفت که هنرمندان جوان چینی، به دنبال فضای استودیوی ارزان و خارج از تسلط دولت بودند. بنابراین این جوانان به یک مجموعه متروکه ساخت لوازم الکترونیکی نظامی در حاشیه پکن که به نام کارخانه 798 شناخته می شد رفتند.
این انبار در دهه 1950 به وسیله آلمان شرقی سابق و به سبک باوهاوس (سبکی هنری که کار دست و هنرهای زیبا را به هم می آمیخت) ساخته شده بود و هنوز هم شعارهای مائوئیستی بر روی دیوارهای آن حفظ شده است. (مائوتسه تونگ انقلابی کمونیست چینی و پدر و بنیانگذار جمهوری خلق چین بود. مائوتسه تونگ از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 تا زمان مرگش در سال 1976 کشور چین را اداره کرد.)
این منطقه به خاطر نمایش هنر معاصر رادیکال چین معروف شده است. در سال 2004 اولین جشنواره بین المللی هنر دشنزی در این منطقه برگزار شد و این منطقه را بر روی نقشه بین المللی هنر قرارداد. در سال های اخیر این منطقه سرمایه گذاری عظیم ملی و بین المللی را به خود جذب کرده است و امروزه در کارخانه 798 پنجاه گالری هنری تجاری و همچنین مرکز غیرانتفاعی برای هنر معاصر به چشم می خورد.
نوسازی اجتناب ناپذیر این منطقه باعث شد میزان اجاره ها افزایش یابد و همین امر هنرمندان را از منطقه بیرون رانده. امروزه دولت چین از منطقه دشنزی به عنوان ارایه مثالی از وضعیت جهان وطنی پکن استفاده می کند.

Print
335 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان