به مردم بیشترازآنچه كه ازتو انتظار دارند كمك كن و اینكار را با كمال میل انجام بده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

معادل انگلیسی فلانی آب شده رفته زمین یا دود شده رفت هوا

معادل انگلیسی فلانی آب شده رفته زمین یا دود شده رفت هوا
SuperUser Account

ديدين ميگيم فلاني رفت و توي افق محو شد؟؟؟؟
و يا فلاني آب شده رفته توي زمين/ دود شده رفته هوا
.
در انگليسي هم داريم:

 

Disappear/Vanish into thin air
گم شدن و محو بدون هيچ رد و سرنخي
.
مثال:

 

Has anyone heard from Robert? He seems to have vanished into thin air
كسي از رابرت خبري داره؟ به نظر ميرسه كه در افق محو شده باشه/آب شده رفته تو زمين 
.

 

My money gets spent so fast. It seems to vanish into thin air.
پول من خيلي زود خرج ميشه/ انگار دود ميشه ميره هوا
.

 

When I came back, my car was gone. I had locked it, and it couldn't have vanished into thin air!
وقتي من برگشتم، ماشينم نبود؛ قفلش كرده بودم؛ و نميتونه آب شده باشه رفته باشه تو زمين
.

 

Mori vanished into thin air one day and he's never been seen again
موری روزی در افق محو شد و هیچکس دیگر او رو دوباره ندید
.

 

My car keys must be here somewhere. They can't just vanish into thin air.

Print
1602 رتبه بندی این مطلب:
5/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان