سخنی از بزرگان...

مطلبی درباره دلایل بدیمن شدن عدد 13

مطلبی درباره دلایل بدیمن شدن عدد 13
مدیر ارشد رایشمند

محققان تخمین می زنند که دست کم 10 درصد از جمعیت ایالات متحده از عدد 13 ترس دارند. حتی ترس مشخص تری از تاریخ سیزدهم جمعه ها وجود دارد که به عنوان paraskevidekatriaphobia شناخته می شود و به ضرر و زیان مالی بیش از 800 میلیون دلاری این کشور در سال می انجامد، چراکه افراد در این تاریخ از ازدواج، مسافرت و یا در موارد بسیار حاد، حتی از کار اجتناب می کنند. براساس یک مطالعه بیش از 80 درصد از ساختمان های بلند مرتبه در ایالات متحده طبقه سیزدهم ندارند و اکثریت قریب به اتفاق هتل ها، بیمارستان ها و فرودگاه ها از استفاده از عدد 13 به عنوان شماره اتاق و در خودداری می کنند.

این خرافه از کجا منشأ گرفته؟


یکی از افسانه هایی که درباره منشأ ترس از عدد 13 وجود دارد به یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک حقوقی جهان یعنی قانون حمورابی برمی گردد. گفته می شود قانون سیزدهم از فهرست قواعد حقوقی این سند حذف شده. اما در واقع، حذف عدد 13 از این سند تنها خطایی دفتری است که از یکی از اولین مترجمان سند سر زده و این مترجم یکی از خطوط متن را لحاظ نکرده است وگرنه در اصل قانون حمورابی به صورت عددی فهرست بندی نشده است.
یکی از دلایل نحسی عدد 13 به نظر ریاضیدانان و دانشمندان برمی گردد. به این ترتیب که دانشمندان به برتری عدد 12 اشاره می کردند. در دنیای باستان اغلب عدد 12 را به عنوان عددی «کامل» در نظر می گرفتند. سومری های باستان سیستم اعدادی بر اساس استفاده از عدد 12 ایجاد کردند که امروزه هم برای اندازه گیری زمان استفاده می شود؛ بیشتر تقویم ها 12 ماه دارند؛ همچنین یک روز، از دو نیم روز 12 ساعته تشکیل شده است و غیره.
وقتی به این ترتیب پاشنه همه چیز روی عدد کامل می گردد، برخی استدلال می کردند که عدد 13 غیرمعمول و فاقد قدرت بوده.
دو نظریه محبوب دیگر هم در زمینه مفهوم بدیمن بودن عدد 13 نیز وجود دارد که هر دو حول حضور یک مهمان سیزدهم در دو رویداد باستانی می گردد: یکی مربوط به کتاب مقدس مسیحیان است که براساس آن یهودای اسخریوطی که رسول سیزدهم است و به عیسی مسیح خیانت می کند به شام آخر وارد می شود.
دیگری مربوط به افسانه و روایت قوم نورس (نروژی های باستان) است که براساس آن با حضور خائنانه و بازیگوشی خدای لوکی (Loki) در یک مهمانی شام در سالن پذیرایی خدای اودین، برای اولین بار شر و آشفتگی به جهان وارد شد. لوکی مهمان سیزدهم بود و با حضورش توازن 12 خدای حاضر را به هم زد.
به نظر می رسد ترس های غیر قابل توضیح حول عدد 13، ساختاری در درجه اول غربی دارد وگرنه برخی از فرهنگ ها، از جمله مصر باستان عدد 13 را عدد خوش شانسی می دانستند. بقیه نیز اعداد دیگر را پایه ترسشان قرار داده بودند. به عنوان مثال در بخش هایی از آسیا از عدد 4 اجتناب می شد.

چاپ
2167 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x