سعی كن خلاق و مبتكرباشی ، حتی اگر این مسئله باعث شود كمی عجیب وغیر عادی به نظر برسی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

قانون افزایش هزینه ها

قانون افزایش هزینه ها

قانون افزایش هزینه ها قانون مهمی در اقتصاد و برای صاحبان کسب و کارها است. این قانون می گوید که اگر می خواهیم مقدار زیادتری از یک کالا داشته باشیم برای به دست آوردن هر واحد اضافی از آن کالا باید از مقداری از کالاهای دیگر صرف نظر کنیم که قانون افزایش هزینه ها نام دارد.
معنی قانون افزایش هزینه ها در مورد ساخت توپ های جنگی و کره این است که اگر می خواهیم توپ های بیشتری بسازیم، اولین آنها را می توانیم با عوامل تولیدی ای بسازیم که در هر حال برای تولید کره مناسب نیستند. اما اگر توپ زیادتری بخواهیم باید از منابعی استفاده کنیم که در تولید کره بسیار پرارزشند و اگر باز هم در داشتن توپ بیشتر اصرار کنیم باید آماده شویم کشاورزان و مزارع کشاورزی ای را که برای تولید کره بسیار لازمند را به تولید توپ بگماریم ولو این که محصول آنها در زمینه تولید توپ بسیار اندک باشد. از این رو باید انتظار داشت که هزینه ها روبه افزایش رود.
این قانون که هزینه یک کالا براساس وضعیت کالای دیگر روبه افزایش می رود به یک رابطه اقتصادی بستگی دارد که قانون بازده نزولی نامیده می شود.
قبل از این که مدیران یک شرکت تصمیم بگیرند تولیدات شرکت را افزایش دهند باید به دقت شرایط را سبک سنگین کنند. آنها باید تصمیم بگیرند که با توجه به قانون افزایش هزینه ها و این که عوامل تولید محدودند آیا تولید محصولات اضافی بهترین نتیجه را به بار می آورد یا نه.

Print
155 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان