هیچوقت لیوان به دست عكس نینداز. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

صفات با حروف اضافه خاص
SuperUser Account

صفات با حروف اضافه خاص

1- (be) accustomed to

عادت داشتن به

2-(be) good at

خوب بودن در

3-acquainted to

آشنا با

4-adequate for

مناسب برای

5- afraid of

ترسیده از

6-ashamed of

خجالت زده از

7-attentive to

متوجه به

8- bored with

خسته از

9-capable of 

توانا در

10-composed of

متشکل از

11-coverd with

پوشیده از

12-envious of

حسود به

13-excoted about

هیجان زده از

14-far from

دور از

15-fond of

علاقمند به

16-frightened of

ترسیده از

17-happy about

خوشحال از

18-hopeful of

امیدوار به

19-indiffrent to

بی تفاوت به

20-inferior to

پست تر از

21-innocent of

بی گناه در

22-insisten on/upon

مصر بر

23-involved in

دخالت داشتن در

24-uninvolved in

دخالت نداشتن در

25-jealous of

 حسود به

26-konwn for
معروف به
27- nervous about 
عصبی از
28-pleased with
راضی از
29-proud of
مفتخر به
30-qualified for
لایق در
31- regrdless of
صرف نظر از
32-sad about
ناراحت از
33-satisfied with
راضی از
34-sick of
دلزده از
35-superior to
برتر از
36-supportive of
حامی
37-suprised at/by
متعجب از
38-suspected of
مظنون به
39-tired of
خسته از
Print
673 رتبه بندی این مطلب:
4/9

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان