سخنی از بزرگان...

ده مطلب جالب درباره ی زبان انگلیسی

ده مطلب جالب درباره ی زبان انگلیسی
مدیر ارشد رایشمند

۱- queue تنها كلمه ای در زبان انگلیسی می باشد كه اگر چهار حرف آن را از آخر برداریم باز هم مثل قبل تلفظ می شود.
 
2- پركاربردترین حرف استفاده شده در انگلیسی حرف e می باشد
 
3- نقطه ای كه روی حروف i و j وجود دارد در انگلیسی superscript dot نامیده می شود كه همان نقطه ی بالانویس است

4- در انگلیسی به نشانه @ ,  the at symbol یا the at sign گفته می شود.
 
5- I am كوتاه ترین جمله كامل زبان انگلیسی می باشد.
 
6- كلمه ای كه بیشترین دایره معنایی در انگلیسی دارد، كلمه set می باشد.
 
7- بلندترین كلمه در زبان انگلیسی كه حروف آن به ترتیب الفبا آمده است ، كلمه almost
می باشد
 
8- تنها سیاره ای كه در زبان انگلیسی از نام یكی از خدایان گرفته نشده است، همین نام سیاره خودمان می باشد. The Earth
 
9- كلمه checkmate ( مات كردن)‌ در زبان انگلیسی كه برای شطرنج استفاده می شود
از Shah Mat برگرفته شده است كه یك كلمه فارسی می باشد.
 
10-در زبان انگلیسی ، به جمله ای كه در آن از تمام حروف الفبا استفاده شده باشد، pangram گفته می شود

چاپ
1785 رتبه بندی این مطلب:
1.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x