سخنی از بزرگان...

جا دادن تمام انسان‌های کره‌ی زمین در یک حبه‌ی قند!

SuperUser Account

اتم‌ها، دنیای اطراف ما را به شکل جامد جلوه می‌دهند. اما در حقیقت بیش از ۹۹.۹۹۹۹۹ درصد فضای داخل آن‌ها خالی است. یک اتم شامل هسته بسیار کوچک و متراکمی است، که با ابری از الکترون‌ها، که در منطقه‌ی نسبتاً وسیعی پراکنده هستند، احاطه شده است. همچنین دلیل دیگر وجود این فضای ابرمانند، رفتار موجی شکل الکترون‌ها است.
 
سرشت موجی الکترون‌ها ایجاب می‌کند، به جای قرارگیری در یک نقطه، هر الکترون در یک محدوده پراکنده باشد. در نتیجه فضای زیادی را اشغال می‌کند.
 
با این توضیحات، اگر می‌توانستیم تمام فضای خالی درون بدن انسان‌ها را از بین ببریم، تمام جمعیت کره‌ی زمین در یک حبه‌ی قند جا میشد!

 
Print
433 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x