سخنی از بزرگان...

جا دادن تمام انسان‌های کره‌ی زمین در یک حبه‌ی قند!

مدیر ارشد رایشمند

اتم‌ها، دنیای اطراف ما را به شکل جامد جلوه می‌دهند. اما در حقیقت بیش از ۹۹.۹۹۹۹۹ درصد فضای داخل آن‌ها خالی است. یک اتم شامل هسته بسیار کوچک و متراکمی است، که با ابری از الکترون‌ها، که در منطقه‌ی نسبتاً وسیعی پراکنده هستند، احاطه شده است. همچنین دلیل دیگر وجود این فضای ابرمانند، رفتار موجی شکل الکترون‌ها است.
 
سرشت موجی الکترون‌ها ایجاب می‌کند، به جای قرارگیری در یک نقطه، هر الکترون در یک محدوده پراکنده باشد. در نتیجه فضای زیادی را اشغال می‌کند.
 
با این توضیحات، اگر می‌توانستیم تمام فضای خالی درون بدن انسان‌ها را از بین ببریم، تمام جمعیت کره‌ی زمین در یک حبه‌ی قند جا میشد!

 
چاپ
2216 رتبه بندی این مطلب:
4.5

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x