اگر با كسی قرار ملاقات گذاشتی و زودتر از موعد مقرر رسیدی، دلیلی برای اظهار تاسف وجود ندارد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

تغییرات حاصل از خروج پرتوهای آلفا و بتا و گاما

تغییرات حاصل از خروج پرتوهای آلفا و بتا و گاما
SuperUser Account
/ دسته ها: مطالب درسی

 

 پرتو بتا چگونه منتشر می شود؟

پرتو  های بتاالکترونهایی هستند که ازواکنش هسته ای به وجود می آید  البته الکترونها به این صورت در هسته وجود ندارنداین الکترونها در اثر تجزیه نوترون بوجود می آید هنگامی که یک نوترون تجزیه می شود به پروتون و الکترون تبدیل میشود.با خروج الکترونها ازهسته از تعداد نوترونها یک واحد کم و به تعداد پروتونها یک واحد اضافه میشودبه این ترتیب عدد جرمی بدون تغییر ولی عدد اتمی یک واحد اضافه میشود.

پرتو آلفا چگونه منتشر می شود؟


هسته های سنتزی و طبیعی دچار نشر آلفا می شوند که عددجرمی بزرگتر از 209 و عدداتمی بزرگتر از 82داشته باشنداین هسته ها بیش از حد لازم پروتون دارند.

با نشر پرتو آلفا دو واحد عدداتمی و چهار واحد عددجرمی کاهش می یابد.

 پرتو گاما چگونه منتشر می شود؟

تابش گاما یک تابش الکترومغناطیس با طول موج بسیار کوتاه است .نشر گاما اغلب با سایر تابشها همراه است.برخی واکنشهای هسته ای منجر به تولید هسته های برانگیخته و ناپایدار میشونداین انرژی اضافی به صورت تابش گاما از هسته خارج می شود.تابش گاما تغییری در عدداتمی و جرمی ایجاد نمی کند.  
Print
377 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان