سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

 • Expand/Collapse
  • Expand/Collapse
جبر پیشرفته

جبر پیشرفته

Advanced Algebra

این جزوه مفید شامل مباحث زیر می باشد

 1. مدول و تعریف آن
 2. قضایای ایزومورفیسم مدولی
 3. مدول های آزاد و مدول های آرتینی و نوتری
 4. قضیه اساسی هیلبرت
 5. قضیه آرتین - ودربرن
 6. حلقه های ابتدایی و رادیکال جیکوبسن
 7. قضیه هاپکینز
 8. رشته های دقیق
 9. حاصلضرب تانسوری
 10. فانکتورهای EXT  و  Tor
مطلب قبلی پرایمر در نظریه طیفی
مطلب بعدی اندازه، انتگرال و احتمال
چاپ
4948 رتبه بندی این مطلب:
3.6
نوعجزوه
رشتهریاضی
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانفارسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهدکتر اکبری
صفحه129
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=599&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته