سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب سازی بر اساس:

فیلتر بر اساس دسته‌ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
مقدمه ای بر گرو های لی و جبرهای لی به همراه کاربردهایشان
مدیر ارشد رایشمند

مقدمه ای بر گرو های لی و جبرهای لی به همراه کاربردهایشان

An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras, with Applications

با سلام این یک مقاله در مورد گروه‌های لی و جبرهای لی می‌باشد که می توانید آن را دانلود و استفاده کنید

مقدمه به زبان انگلیسی

The importance of Lie algebras and Lie groups for applied mathematics and for physics has become increasingly evident in recent years. 
The Lie theory has become a powerful tool for studying differential equations [7], [21], [29], [35], special functions [17], [43], [48], classical and quantum mechanics, perturbation theory [33], atomic spectroscopy [38], nuclear physics [13], [32], eleraentary particle physics [18], [27], [28] and solid state physics [47]. Moreover, recent. work in pattern recognition has used the Lie theory to advantage. The conteinporary literature on the applications of the Lie theory uses material which hitherto has been available in research papers and treatises Received by the editors April 5, 1965, and in revised form May 24, 1965. This work was supported in part through the United States Atomic Energy Commission. 
Department of Physics, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Department of Mathematics, Drexel Institute of Technology, Philadelphia, Pennsylvania. 
Department of Mathematics, University of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylwnia. Presently at the Institute for Defense Analyses, Arlington, Virginia. The work of this author was carried out while he held a National Science Foundation Faculty Fellowship at the University of Pennsylvania during the year 1964-65. 

نظرات شما برای ما بسیار بسیار مهم است

مطلب قبلی نظریه نمایش گروه های لی
مطلب بعدی ساختار سه - خمینه ها - پوانکاره و حدس های هندسه سازی شینگ - تانگ یااو
پرینت
2446 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانانگلیسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهJ. G. Belinfante; B. Kolman; H. A. Smith
سال انتشار1966
صفحه37
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=632&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید