خوشبختی به آسانی به دست نمی آید ، برای به دست آوردن آن باید سخت تلاش كنی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • رزین ABS چیست؟  

    رزین ABS چیست؟

    رزین ABS از نظر شیمیایی در خانواده ای از ترموپلاستیک ها یا گرمانرم ها به نام ترپلیمر (terpolymers) است. (گرمانرم ها به پلیمرهایی گفته می‌شود که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب می‌شوند.) رزین ABS از سه مونومر مختلف ساخته شده است: اکریلونیتریل، بوتادین...

    182
  •   مجله علمی رایشمند
دی ان ان