سعی كن خلاق و مبتكرباشی ، حتی اگر این مسئله باعث شود كمی عجیب وغیر عادی به نظر برسی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان