بدون فخرفروشی شاهد پیروزی را در آغوش بگیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • روشهای آموزش زبان انگلیسی به کودکان  

    روشهای آموزش زبان انگلیسی به کودکان

    برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان سه روش اصلی وجود دارد که اغلب موسسات و سیستم های آموزشی یکی از این سه روش را استفاده می کنند.به کارگیری هر کدام از این روشها به سن کودک ، سیستم تربیتی کودک و نگاه والدین به مساله یادگیری زبان انگلیسی بستگی دارد.کودک در بعضی از این...

    751
دی ان ان