سخنی از بزرگان...

  • آخرین قضیه فرما  

    آخرین قضیه فرما

    در ادامه روند تاریخی آخرین قضیه فرما و نحوه اثبات آن را به همراه متن کامل اثبات می آوریم

    12274  

انتخابگر پوسته