كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است. امام علی (ع)

  • مثال هایی برای درک تورم  

    مثال هایی برای درک تورم

    برای فهم تورم در ابتدا باید بفهمیم که این کلمه به چه معنی است. تورم به معنی افزایش قیمت سبد کالاها و خدماتی است که نماینده کل یک اقتصاد است. پارکین و بده (Parkin and Bade) نیز تعریف مشابهی از تورم ارایه کرده اند: تورم حرکت رو به بالای سطح متوسط قیمت ها است. در...

    215
دی ان ان