ناراحتی های كوچك را با مشكلات بزرگ اشتباه نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • دانش ما درباره‌ جهان هستی تا کجا می تواند گسترش یابد؟  

    دانش ما درباره‌ جهان هستی تا کجا می تواند گسترش یابد؟

    امروزه ستاره‌شناسان با سوال‌های جالبی از جانب مردم و دانشجویان مواجه می‌شوند، سوال‌هایی از این دست که فراتر از کیهان چه چیزی وجود دارد؟ جهان ما در حال تبدیل شدن به چه چیزی است؟ آیا جهان هستی تا ابد منبسط خواهد شد؟ پرسیدن این سوال‌ها کاملا...

    117
دی ان ان