هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت كنید امام علی (ع)

  •   مجله علمی رایشمند

    آموزش اعداد

    آموزش اعداد ابتدایی -جدول ارزش مکانی یا یکی ده تایی- بیشتر برای پایه های دوم تا پنجم مناسب است هرچند که به درد کلاس اولی ها هم می خورد

    388159   89 
دی ان ان