رویاهایی را كه برای فرزندانت درسر می پرورانی كنار بگذار و به آنها كمك كن تا به آرزوهایی كه خود در سر دارند برسند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  •   مجله علمی رایشمند

    آموزش اعداد

    آموزش اعداد ابتدایی -جدول ارزش مکانی یا یکی ده تایی- بیشتر برای پایه های دوم تا پنجم مناسب است هرچند که به درد کلاس اولی ها هم می خورد

    256434   81 
دی ان ان