وقتی از محصولات با خدمات شركتی ناراضی هستی برای رئیس آنجا نامه ای بنویس و بعد از طریق تلفن مسئله را پیگیری كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • دنیای کوانتوم  

    دنیای کوانتوم

    اگر نظریه های علمی موفق را به عنوان درمان‌هایی برای مشکلات سرسخت درنظر بگیریم، فیزیک کوانتوم را می‌توان داروی شگفت انگیز قرن بیستم نامید. کوانتوم با موفقیت پدیده‌هایی چون تابش رادیواکتیو و پاد ماده را توضیح داد و هیچ نگره دیگری نمی‌تواند در مورد...

    373
دی ان ان