هنگام خرید ماشین دست دوم بسیار احتیاط كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان