برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. امام علی (ع)

SuperUser Account

آموزش زبان انگلیسی قسمت اول

قسمت اول

این سری های آموزشی برای دانشجویان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا تهیه شده است که داوطلبان کنکور سراسری نیز می توانند با مطالعه این سری های آموزشی به پختگی کامل برسند. 

پس بدون حاشیه به شروع آموزش می پردازیم

انواع جمله در زبان انگلیسی: 1-ساده 2- مرکب 3- پیچیده

ساختار جمله در زبان به این شکل است: 

مابقی +  فعل + فاعل

ما در ابتدا فاعل را بررسی می کنیم و تا انتها تمام بخش های ساختار جمله را بررسی خواهیم کرد.

فاعل می تواند اسم (گروه اسمی) باشد یا ضمیر

اسم: اسم را با N نمایش می دهیم، قبل از N سه و بعد از آن سه توصیف کننده می تواند وجود داشته باشد که ساختاری مانند زیر می سازد که یک قانون ثابت در زبان شناسی است

گروه اسمی (NP): ما یک ساختار برای گروه اسمی در نظر می گیریم، هر گروه اسمی دارای یک هسته اسمی است که ما آن را با N نمایش خواهیم داد و دارای هفت توصیف کننده (modifier) است که سه تای آن قبل از N و چهار تای آن بعد از N می باشد. ما ساختار کلی را بصورت زیر در نظر می گیریم: \(m_1m_2m_3Nm_4m_5m_6m_7\)

فعلا هدف ما شناسایی این m ها می باشد. 

*نکته: اگر ضمیرهای فاعلی I, you, he, she, it, we, they در جمله باشند تکلیف فاعل در جمله مشخص است. 

*نکته: هشتاد درصد یک جمله ساده را NP تشکیل می دهد. 

*نکته: NP در چهار جای جمله می تواند بیاید که اولین مورد آن ابتدای جمله، به عنوان فاعل است؛ مکان های بعدی در آینده بررسی خواهند شد.

\(m_1\):

چندین \(m_1\) داریم که به ترتیب آن ها را بررسی می کنیم:

اولین \(m_1\):

Article یا حروف تعریف می باشد، دونوع حرف تعریف داریم که اولی a, an حروف تعریف نامعین و the حرف تعریف معین می باشد. 

a , an با اسامی می آیند که اولین بار است در جمله یا پاراگراف یا متن در مورد آن ها صحبت می کنیم، برای مثال: an student is outside

چون student را برای اولین بار است که اسم برده ایم از an استفاده کردیم ولی اگر از قبل این دانش آموز را می شناختیم (یعنی در متن سخنی از این دانش آموز به میان آمده بود) از the استفاده می شد مانند the student entered the class. 

*نکته: the بصورت قراردادی بعضی جاها باید باشد و بعضی جاها نباید باشد: هر چیزی که در دنیا تک است the می گیرد. غیر از God که با the نمی آید، تمام صفات خدا با the ظاهر می شوند مانند: the beneficent, the merciful. و چیزهایی که در دنیا تک هستند مانند: the equator, the mars, the moon, the earth.

*بهشت و جهنم the نمی گیرند: Hell, Paradise

*اسامی خاص the نمی گیرند: Ali, Fatemeh

اگر the با یک اسم بیاید به خانواده اشاره می کند مثل: the Smith (خانواده اسمیت)

*اسامی کشورها the نمی گیرند: Japan, France

اگر آخر کشورها s باشد the می گیرند مثل: the Maldives, the Philipins، چون این ها مجمع الجزایر هستند

کشورهایی که تک تک ترجمه می شوند the می گیرند مثل the United States of American

*اسم کوه ها the نمی گیرد مثل Averest ولی the Alpes چون رشته کوه است the می گیرد.

*کل آب ها (رودخانه، دریا، اقیانوس) the می گیرند غیر از lake

*اگر صفتی با the ظاهر شود به اسم جمع در فارسی تبدیل می شود ولی در انگلیسی همچنان مفرد است پس فعل آن مفرد می آید مثل the young, the poor, the rich

*اعداد ترتیبی با the می آیند: the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th , ...

*صفات عالی با the می آیند: the biggest

*مهم ترین نکته برای a, an: برای شغل ها حتما از a, an استفاده می کنیم: I am a Doctor, I am a Teacher

حروف صدادار: این اشتباه مصطلح را مرتکب نشوید که برای حروف صدادار بگویید حروف صدادار عبارتند از a-u-o-i-e برای حروف صدادار (آ اَ اِ اُ او ای آی) کاری به دیکته نداریم اگر صداهای بالا را در جمله شنیدیم جزوه حروف صدادار است و با an ظاهر می شود مثل

an umbrella , a university

a hourse , an hour

an orange, a one-way street

با این مثال ها متوجه می شویم که صدا مهم است و نه "املا"

در اینجا اولین \(m_1\) ها به اتمام رسید. 

دومین \(m_1\):

دومین \(m_1\) ها صفات اشاره هستند: 

this, that, these, those, such

such جزو صفات اشاره و لذا \(m_1\) است، دونوع such داریم: نوع اول که بعد از آن a, an می آید و نوع دوم که بعد از آن چیزی نمی آید

نکته: اسم قابل شمارش مفرد هرگز نباید بدون \(m_1\) ظاهر شود:  a car, the car ولی اسم قابل شمارش جمع و اسم های غ ق ش مشکلی ندارند که بدون \(m_1\) بیایند (این نکته یک نکته بسیار مهم برای تست های کنکور است و دیده شده که در کنکوری با همین نکته حدود 3 سوال پاسخ داده شده است). 

با توجه به نکات بالا وقتی اسامی قابل شمارش مفرد باشند بعد از Such یک a , an می آید ولی بعد از such خالی ق ش جمع و غ ق ش می آید (یعنی such the car نداریم) مثال: Such a car, such cars, such water.

* غ ق ش ها جمع بسته نمی شوند مثال: 

such  gold can be found in Yazd

دومین \(m_1\) را نیز بررسی کردیم، \(m_1\) های بعدی را در قسمت های بعدی بررسی خواهیم کرد.

این سری های آموزشی اختصاصی رایشمند می باشد و برای تهیه آن ها بیش از چندین ساعت زمان و هزینه صرف شده است. لطفا از کپی غیراصولی آن بپرهیزید. همین!

Print
3551 رتبه بندی این مطلب:
2/8

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

1 نظر در مطلب "آموزش زبان انگلیسی قسمت اول" ثبت شده است

0
0

مینا

سلام

عالی بود.

کاش ۵تا توصیف کننده دیگه رو هم می گفتید

ممنونم

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان