وقتی خطایی مرتكب شدی برای اصلاح آن اقدام كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان