به فرزندانت فرصت بده  نتایج اعمال خود را ببینند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان