وقتی به كسی می گویی دوستت دارم این را در عمل نشان بده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان