با نیكی كردن به دشمنانت آنها را به دوست تبدیل كن . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان