در اختلاف نظرهایی كه پیش می آید منصفانه وارد جر و بحث شو و فراموش نكن كه نباید به طرفین توهین كنی . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان