شغلی را انتخاب كن كه روحت را هم به اندازه حساب بانكی ات غنی سازد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان