گاهی اوقات با خودت خلوت كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان