سخنی از بزرگان...

  • درباره اثرات درمانی یخ چه می دانید؟  

    درباره اثرات درمانی یخ چه می دانید؟

    اگر به سرما عادت ندارید، فرو رفتن در آب سرد و یخ می تواند با ایجاد ضربان قلب نامنظم به ویژه در افراد مسن باعث شوک شود که در عرض ۳ تا ۵ دقیقه فرد را از پا درمی آورد. اما گرفتن یک دوش آب نسبتاً سرد در اول صبح باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. به گفته محققان آب سرد...

    1502

انتخابگر پوسته