پیش از انجام كوچكترین معاملات حداقل دوباره درباره آن فكركن و بعد تصمیم بگیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان