رویاهایی را كه برای فرزندانت درسر می پرورانی كنار بگذار و به آنها كمك كن تا به آرزوهایی كه خود در سر دارند برسند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان