همه مردم دوست دارند مورد تحسین و تمجید واقع شوند، پس همیشه به دنبال راههایی برای تحسین باش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان