همیشه از هر عكس دو تا چاپ كن و عكس های اضافی را برای كسانی كه در آنها هستند بفرست . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان