افكار محرمانه ات را مخفی نگهدار. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

یادگیری آسان زبان انگلیسی

یادگیری آسان زبان انگلیسی
SuperUser Account

گام اول:در یادگیری زبان انگلیسی همانند زبان مادری راحت باشیم.
همه ما در زبان فارسی اشتباهات زیادی داریم.به طور مثال کلمات فارسی را با پسوند عربی جمع می بندیم و….پس در زبان انگلیسی هم باید دقت کنیم که این مطالب مانع یادگیری زبان نشود .در تلفظ کلمات راحت بوده و با اعتماد به نفس بالا صحبت کنیم.

گام دوم:در نظر گرفتن نقش کلیدی کلمات وافزایش دایره لغاتمان
بدون شناخت کلمات نمی توان به زبان دیگری حرف زد. تا حد امکان از لغت نامه های انگلیسی به انگلیسی استفاده کنیم.

گام سوم:ایجاد دفترچه خاطرات روزانه
هر روز در این دفترچه یک پاراگراف گزارش کار روزانه خودمان را بنویسیم اینکه از صبح چه کار کرده ایم؟به کجا رفته ایم؟ هر جا که لغت خاصی را نمی دانستیم آن را به زبان فارسی بنویسیم .در این صورت ذهن ما برای فراگیری این لغت درگیر است .در ضمن دایره لغات ما هم افزایش می یابد .

گام چهارم :نقش گرامر را در یادگیری زبان نادیده نگیریم
در زبان فارسی تعداد زیادی هستند که تفاوت ماضی استمراری ،حال ساده و ماضی بعید را نمی دانند.در زبان فارسی گرامر را از روی زشتی و زیبایی جملات می فهمیم.برای یادگیری گرامر انگلیسی  روزانه یک متن را از روی کتاب ،مجله یا اینترنت بازنویسی کنیم با این کار ذهنمان قضاوتی در مورد زشت و زیبا بودن جملات پیدا می کند.

گام پنجم :ایجاد انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی
هدف نخست از مطالعه هر متنی درک مفهوم است .برای رسیدن به این هدف باید انگیزه بالایی داشته باشیم.

Print
393 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان