سخنی از بزرگان...

یادگیری آسان زبان انگلیسی

یادگیری آسان زبان انگلیسی
مدیر ارشد رایشمند

گام اول:در یادگیری زبان انگلیسی همانند زبان مادری راحت باشیم.
همه ما در زبان فارسی اشتباهات زیادی داریم.به طور مثال کلمات فارسی را با پسوند عربی جمع می بندیم و….پس در زبان انگلیسی هم باید دقت کنیم که این مطالب مانع یادگیری زبان نشود .در تلفظ کلمات راحت بوده و با اعتماد به نفس بالا صحبت کنیم.

گام دوم:در نظر گرفتن نقش کلیدی کلمات وافزایش دایره لغاتمان
بدون شناخت کلمات نمی توان به زبان دیگری حرف زد. تا حد امکان از لغت نامه های انگلیسی به انگلیسی استفاده کنیم.

گام سوم:ایجاد دفترچه خاطرات روزانه
هر روز در این دفترچه یک پاراگراف گزارش کار روزانه خودمان را بنویسیم اینکه از صبح چه کار کرده ایم؟به کجا رفته ایم؟ هر جا که لغت خاصی را نمی دانستیم آن را به زبان فارسی بنویسیم .در این صورت ذهن ما برای فراگیری این لغت درگیر است .در ضمن دایره لغات ما هم افزایش می یابد .

گام چهارم :نقش گرامر را در یادگیری زبان نادیده نگیریم
در زبان فارسی تعداد زیادی هستند که تفاوت ماضی استمراری ،حال ساده و ماضی بعید را نمی دانند.در زبان فارسی گرامر را از روی زشتی و زیبایی جملات می فهمیم.برای یادگیری گرامر انگلیسی  روزانه یک متن را از روی کتاب ،مجله یا اینترنت بازنویسی کنیم با این کار ذهنمان قضاوتی در مورد زشت و زیبا بودن جملات پیدا می کند.

گام پنجم :ایجاد انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی
هدف نخست از مطالعه هر متنی درک مفهوم است .برای رسیدن به این هدف باید انگیزه بالایی داشته باشیم.

چاپ
1292 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x