هیچوقت لیوان به دست عكس نینداز. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

چند اصطلاح با فعل come

چند اصطلاح با فعل come
SuperUser Account

come into blossom                                          شکوفه دادنcome into contact                                           ملاقات کردنcome into flower                                             گل دادنcome into focus                                               مشخص شدنcome into a fortune                                        ثروتمند شدنcome into operation                                        به کار افتادنcome into power                                             به قدرت رسیدنcome into sight                                                اشکار شدنcome into leaf                                                 برگ دادنcome into money                                            به پول رسیدن

Print
427 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان