بهتراز ارباب رجوعات لباس بپوش ، اما نه مثل كارفرمایت. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

مطلبی زیبا از دكتر حسابی
SuperUser Account

مطلبی زیبا از دكتر حسابی


یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت:

شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید، من که نمی خواهم موشک هوا کنم .

می خواهم در روستایمان معلم شوم .

دکتر جواب داد :

تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول؛

ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند؟
Print
58 رتبه بندی این مطلب:
1/5

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان